Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de zorg voor onze dementerende ouders? Het verpleeghuis? De politiek? Of zijn wij uiteindelijk toch zelf verantwoordelijk?
We moeten de realiteit onder ogen zien: één op de vijf mensen in Nederland krijgt op dit moment dementie. Het aantal ouderen met dementie zal de komende decennia meer dan verdubbelen, tot bijna 500 duizend mensen.
Van alle mensen met dementie woont momenteel nog 70% thuis. Bij iedere dementerende zijn drie mantelzorgers betrokken, waarvan 82% overbelast is.

Dr. Anneke van der Plaats geeft lezingen door heel het land aan mantelzorgers, verzorgenden, artsen en bestuurders, die vrijwel direct zorgen voor herkenning. Ze geeft praktische handvatten en inzicht in de oorzaken van onverklaarbaar 'moeilijk' gedrag bij dementerende ouderen.

Anneke is als verpleeghuisarts, wetenschapper, docent en adviseur altijd al een voorloper geweest. In 1983 heeft zij geheel op eigen kracht de eerste dagopvang voor dementerende ouderen in Nederland opgezet. Ook de eerste geheugentrainingen werden door haar ontworpen en opgezet.

Anneke heeft het vermogen om haar wetenschappelijke kennis en complexe wetenschappelijke theorieën te vertalen naar de dagelijkse praktijk. In 'De wondere wereld van dementie' wordt duidelijk wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag. Deze vorm van omgevingszorg voorkomt probleemgedrag en biedt een houvast aan mantelzorgers.

De Nederlandse overheid stimuleert projecten waarin voor deze doelgroep wordt gewerkt vanuit het paradigma "de professionele zorg is ondersteunend aan de mantelzorger/ vrijwilliger". Het Thuishuisproject is een voorbeeld van zo'n project, en bestaat uit drie delen: het Thuishuis is een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen met dementie die dreigen te vereenzamen, 'gerund' door vrijwilligers die ondersteund worden door professionals. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk voor dezelfde doelgroep, in de vorm van het Thuisbezoek.

Op grond van behoeftes vanuit de wijk kan ook een inloophuis worden opgezet , zoals het Odensehuis te Amsterdam, waar mantelzorgers en dementerenden terecht kunnen voor contact met lotgenoten en steun krijgen bij het omgaan met de ziekte.

 
 
FILM
INFORMATIE